BEMO – TÍNH NĂNG VẬN HÀNH

Quản lý tài nguyên doanh nghiệp

BEMO – Quản lý phương tiện đi lại

Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng tài nguyên của công ty hiệu quả

 • Tối ưu chi phí

  Kiểm soát chi phí: Theo dõi tình hình sử dụng, lên kế hoạch sử dụng

 • Hiệu quả sử dụng

  Quản lý chi tiết số công tơ mét của phương tiện, đồng thời lên kế hoạch bảo dưỡng tài sản

 • Báo cáo linh hoạt

  Linh hoạt tùy chỉnh các báo cáo phân tích theo yêu cầu cấp quản lý

phương tiện

BEMO – Quản lý phòng họp

Nâng cao chất lượng cuộc họp chất lượng nhất

  • Tối ưu chất lượng

   Dễ dàng đặt lịch sử dụng phòng họp với đầy đủ thông tin, mục tiêu, hành động, người tham gia mang đến cuộc họp chất lượng nhất

  • Phân bổ hợp lý

   Sử dụng tối ưu phòng họp của doanh nghiệp

  meeting
  • Hỗ trợ nhân viên hiệu quả

   Tích hợp với lịch cá nhân và hỗ trợ nhắc nhở các thông tin về cuộc họp cho các thành viên tham gia.

  • Chia sẻ nhanh chóng

   Tạo ghi chú và chia sẻ ghi chú với các thành viên tham gia

  cuộc gặp

BEMO – Quản lý sự kiện

Lan tỏa thông điệp và kết nối nhân viên

vận hành quản lý sự kiện
 • Lưu trữ nhanh chóng

  Lưu trữ và trình bày tin tức khoa học, rõ ràng

 • Thông tin rõ ràng

  Tạo ra dòng chảy thông tin trong doanh nghiệp

 • Mạng truyền thông

  Mạng truyền thông các giá trị quan trọng của công ty, từ đó gắn kết nhân viên với sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp.

 • Giao diện duy nhất

  Một giao diện duy nhất để doanh nghiệp truyền tải những thông điệp quan trọng

 • Tham gia đóng góp

  Nhân viên cùng tham gia đóng góp và chia sẻ các giá trị của doanh nghiệp

 • Minh bạch

  Minh bạch nguyên tắc làm việc trong doanh nghiệp

BEMO - Thảo luận

Dễ dàng trao đổi trong nội bộ

 • Dễ dàng trao đổi

  Nhân viên có thể dễ dàng trao đổi qua chat, qua thoại hoặc qua video

 • Chat

  Chat trong nội bộ và trong các nhóm để đảm bảo tập trung công việc, dự án

 • Lưu trữ tìm kiếm

  Các thông tin quan trọng được trao đổi có thể được lưu trữ để tìm kiếm lúc cần thiết

 • Tìm kiếm thông tin

  Tìm kiếm thông tin theo từ khóa trong cuộc trò chuyện

feedback

BEMO – Quản lý bữa ăn

Chăm sóc từng bữa ăn của nhân viên

 • bữa ăn
  • Đặt bữa ăn tiện lợi

   Nhân viên có thể đặt bữa ăn tiện lợi, đảm bảo chất lượng với thực đơn đa dạng

  • Tích hợp phù hợp

   Có thể tích hợp để tính lương phù hợp với chế độ phúc lợi của doanh nghiệp

  • Tích hợp quản lý

   Tích hợp quản lý nhà cung cấp thức ăn uy tín