BEMO - Quản trị tài sản

Tối ưu chi phí và hiệu quả sử dụng

tối đa hóa lợi nhuận

Tối Ưu Chi Phí

Dễ dàng tra cứu tình hình sử dụng, số lượng tài sản ở từng bộ phận, vị trí để điều chuyển, phân bổ hợp lý, tối đa hóa giá trị sử dụng của tài sản.

Minimize The Risk Of Loss

Giảm Thiểu Rủi Ro Mất Mát

Chuẩn hóa quy trình, kiểm soát tài sản thông minh. Cập nhật tức thời tình trạng tài sản để sửa chữa, bảo dưỡng…

Improving The Efficiency Of Management

Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý

Nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian tác nghiệp, kiểm kê, kiểm đếm và lên báo cáo tình hình sử dụng tài sản Chủ động kế hoạch ngân sách

Công cụ đắc lực cho nhà quản trị

Quản lý tài sản trong cách mạng chuyển đổi số

 • Kiểm tra tài sản dễ dàng

  Dễ dàng và nhanh chóng trong việc kiểm soát tình hình sử dụng, mua sắm hợp lý và có thể đánh giá tính hiệu quả của tài sản.

 • Tối ưu quy trình

  Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình quản lý tài sản, giảm thiểu rủi ro trong các khâu quản lý hoặc luân chuyển, tối ưu chi phí.

 • Hoạch định hiệu quả

  Chủ động kế hoạch ngân sách.

 • Hạn chế rủi ro

  Nâng cao trách nhiệm bảo quản, gìn giữ tài sản.

request property maintenance

Giải pháp quản lý thông minh với quy trình chuẩn và đầy đủ

equipment
 • Xử lý nhanh chóng

  Tiết kiệm thời gian xử lý, xác nhận thông tin giữa các bộ phận, hỗ trợ cấp phát / thu hồi / điều chuyển tài sản kịp thời, chuẩn xác.

 • Quản lý tập trung

  Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tập trung.

 • Truy xuất dễ dàng

  Truy xuất, quản lý đơn giản, tiết kiệm thời gian kiểm kê.

 • Cập nhật chuẩn xác

  Cập nhật tình hình sử dụng, tồn kho kịp thời và chuẩn xác.

Lợi ích đối với nhân viên

 • Thao tác dễ dàng

  Dễ dàng thao tác tạo yêu cầu trên hệ thống.

 • Quy trình kiểm tra tiện lợi

  Hỗ trợ bộ phận quản lý tài sản tra cứu, kiểm tra để xử lý yêu cầu, xác nhận bàn giao nhanh chóng, chính xác.

 • Tương tác nhanh chóng

  Phản hồi tương tác giữa các bộ phận dễ dàng, thông tin được cập nhật kịp thời

lợi ích nhân viên